Hopp til innholdet

Visuell neglekt

Visuell neglekt er en kognitiv vanske og en samlebetegnelse for spatiale forstyrrelser. Det er primært forbundet med høyresidige skader i hjernen og beskrives som redusert oppmerksomhet mot egen kropp eller rommet på ene siden, vanligvis venstre. Etter skader i venstre hemisfære kan visuell neglekt inntreffe, men denne er som oftest ikke så tydelig og kompakt.

Det kan være vanskeligere å sette inn tiltak for visuell neglekt enn ved synsfeltutfall da pasienten ofte ikke erkjenner eller forstår det selv.

Pasienten kompenserer ikke automatisk for visuell neglektet, men må bli gjort oppmerksom på det. Beskjeden må gjentas ofte. Pasienten bruker å bortforklare problemet ved konfrontasjon, og kan for eksempel skylde på dårlig belysning eller at noe er galt med brillene. 

Bells test og Klokke-test er noen eksempler på metoder for å avdekke visuell neglekt.

Illustrasjon
Pasienten skal sette ring rundt alle bjellene han/hun oppdager. Her vises det at pasienten har neglekt siden det ikke er ringet rundt bjellene på venstre side.
Illustrasjon
Dette er en klokketest der pasienten skal tegne en analog klokke med oppgitt klokkeslett.