Hopp til innholdet

Synet – en viktig sans

Store deler av hjernens aktivitet er relatert til synet.

Den delen av hjernen som behandler synsimpulser er plassert bakerst i hjernen (oksipitallappen).

 Studier viser at minst halvparten av hjernens nerveceller er engasjert når hjernen prosesserer synsinntrykk. Synet er den høyest utviklede sansen vi har.

Illustrasjon

Et intakt syn er en forutsetning for å kunne reagere på farer, hindringer, finne retninger og bestemme posisjoner.