Synet – en viktig sans

Omtrent 80% av alle sanseinntrykk vi utsettes for i våken tilstand bearbeides av synssansen.

Den delen av hjernen som behandler synsimpulser er plassert bakerst i hjernen (oksipitallappen).

 Studier viser at minst halvparten av hjernens nerveceller er engasjert når hjernen prosesserer synsinntrykk. Synet er den høyest utviklede sansen vi har.

Et intakt syn er en forutsetning for å kunne reagere på farer, hindringer, finne retninger og bestemme posisjoner.