Hopp til innholdet

Motoriske vansker

Ustødig fiksering og mangel på fikseringskontroll gir opplevelse av å se uklart. Dette kan være en hyppig årsak til redusert detaljsyn etter nevrologisk hodeskade. Det kan inntreffe på begge øynene. Når planlegging av øyebevegelser forstyrres blir det ofte vanskelig både med fiksering og sakkader. Visuell informasjon blir usammenhengende og forvirrende, og skaper derfor vansker med å tolke romlige omgivelser. En konsekvens av dette er blant annet at man bruker lang tid på visuell søking og kontroll. Det kan være vanskelig for personen selv å forklare hvordan den nye synssituasjonen er, og det kan være at personen ikke merker endringen selv, og farlige situasjoner kan oppstå. Synsvansker som dette kan også være vanskelig for pårørende og andre å forstå, da de ikke er synlige for andre.

Diplopi/dobbeltsyn

Etter nevrologisk hodeskade kan pasienter oppleve diplopi på grunn av skade på hjernenerven eller øyemuskel. Det kan føre til feilstilling på øyet, og forårsake diplopi. For noen varierer opplevelsen av dobbeltbildene etter hvor synskrevende oppgaven er. Diplopi kan påvirke avstandsbedømming, dybdesyn, balanse, motorisk funksjon og lesing. 

Eksempler på hvordan synsbildet kan oppleves for pasienter med øyemotoriske vansker.

Filmene viser ulike øyemotoriske endringer på bakgrunn av skade i de tre ulike hjernenervene (Abducens, Trochlearis, Oculomotorius) som er knyttet til øyemusklene.

Abducensparese

Se snittet mellom 00:23-00:38

Trochlearisparese

Se snittet mellom 02:28-03:15

Oculomotoriusparese

Se snittet mellom 01:25-01:48