Hopp til innholdet

Musklenes hovedfunksjon

Adduksjon: beveger øyet inn mot nesen, medialt. Innerveres av nervus oculomotorius.

Abduksjon: beveger øyet ut til siden, lateralt. Innerveres av nervus abducens.

Elevation: beveger øyet opp. Innerveres av nervus oculomotorius.

Depression: beveger øyet ned. Innerveres av nervus oculomotorius.

Intorsion: dreier øyet ned og inn.  Innerveres av nervus trochlearis.

Extorsion: dreier øyet opp og inn. Innerveres av nervus oculomotorius.

Illustrasjon