Hopp til innholdet

SYNSVANSKER

etter hjerneskade

Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. Kurset vil være tilgjengelig til enhver tid, og er laget for også å kunne benyttes som oppslagsverk.

Hva lærer du 
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere:
– Ha en grunnleggende forståelse for syn og synssystemet
– Ha kjennskap til ulike synsvansker som kan oppstå etter hodeskade/hjerneskade
– Kjenne til ulike konsekvenser av synsforstyrrelser og kunne se etter tegn på disse hos pasientene


Kursprøve – Praktisk informasjon for ansatte i Helse Nord
Kursprøven ligger bak knappen «Kursprøve» nederst i selve kurset. Når du kommer inn der blir du bedt om å logge deg inn på Campus. Prøven gjennomføres i Campus, og bestått prøve blir automatisk registrert i Kompetansemodulen. Mer praktisk informasjon.


Hva skjer etter kurset
Dette kurset er en del av Kompetansetrappa – Kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Nettkurset er første trinn i trappa, og følges av trinn med praktisk undervisning og erfaringssamlinger.


Hvem har laget kurset:

Finn Eilif Madsen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Harstad

Finn Eilif Madsen er utdannet optiker og godkjent som helsepersonell i 1990. Han har spesialistgodkjenning for kontaktlinser fra 2002 og arbeidet i privat praksis fra 1984 til 2010. Han har arbeidet som optiker på UNN Harstad fra 2010, ved rehabiliteringsavdelingen og øyeavdelingen.


Judith Helene Fjeldberg
Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes

Judith Fjeldberg sin grunnutdanning er førskolelærer fra 1997. Hun har videreutdanning i spesialpedagogikk, synspedagogikk, nevrosynspedagogikk og ortoptikk. Per desember 2019 holder hun på med master i synspedagogikk og synsrehabilitering. Judith har siden 2009 jobbet som synspedagog, og senere også som ortoptist ved Kirkenes sykehus, primært på rehabiliteringsavdelingen og øyepoliklinikken.

Inger-Lise Robertsen
Nordlandssykehuset HF, Stokmarknes.

Inger-Lise ble utdannet sykepleier i 2008. Hun har gjennomført videreutdanning i «Profesjonalitet, sykdom og funksjonssvikt», «Helsepedagogikk», «Forebygging og rehabilitering», «Palliativ behandling, omsorg og pleie» og «Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre cerebrale synsvansker». I tillegg har hun Master i klinisk sykepleie.

Inger-Lises arbeidserfaringer kommer fra ulike institusjoner for barn/ungdom og eldre i kommunal regi. I 2016 ble hun ansatt i Hode- og bevegelsesklinikken i Nordlandssykehuset, Stokmarknes. Der har hun sitt daglige virke som teamkoordinator på rehabiliteringsavdeling.


Ansvarlig for kurset
Regional kompetanseseksjon for somatisk rehabilitering, Rehabiliteringsavdeling, UNN HF er ansvarlig for dette kurset.

Teknisk utforming er gjort av seksjon Helsekompetanse ved Universitetssykehuset Nord-Norge.


Kontakt
Regional kompetanseseksjon for somatisk rehabilitering: Kompetansetrappa@unn.no

Ved faglige spørsmål: ta kontakt med kursutviklere pr. e-post.


Teknisk support
e-post

Takk til
Gunvor B. Wilhelmsen og Høgskolen i Bergen for filmen «Kan det være synet», og Timothy Root for tegnefilmer om synsforstyrrelser.

Litteratur:

Sansetap.no – nettside

Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for rehabilitering….

Å se er ikke alltid nok Gunvor B. Wilhelmsen

Sentralnervesystemet Per Brodal

Ögat og synen Jan Ygge

Kursprøve besvares elektronisk. For å få tilgang til kursprøve må du være pålogget slik at systemet gjenkjenner deg.
Når du har bestått kursprøve gis du tilgang til å skrive ut ditt kursbevis.

Til kursprøve >>>