Hopp til innholdet

SYNSVANSKER

etter hjerneskade

Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. Kurset vil være tilgjengelig til enhver tid, og er laget for også å kunne benyttes som oppslagsverk.

Hva lærer du 
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere:
– Ha en grunnleggende forståelse for syn og synssystemet
– Ha kjennskap til ulike synsvansker som kan oppstå etter hodeskade/hjerneskade
– Kjenne til ulike konsekvenser av synsforstyrrelser og kunne se etter tegn på disse hos pasientene


Kursprøve – Praktisk informasjon for ansatte i Helse Nord
Kursprøven ligger bak knappen «Kursprøve» nederst i selve kurset. Når du kommer inn der blir du bedt om å logge deg inn på Campus. Prøven gjennomføres i Campus, og bestått prøve blir automatisk registrert i Kompetansemodulen. Mer praktisk informasjon.


Hva skjer etter kurset
Dette kurset er en del av Kompetansetrappa – Kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Nettkurset er første trinn i trappa, og følges av trinn med praktisk undervisning og erfaringssamlinger.


Hvem har laget kurset:

Finn Eilif Madsen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Harstad

Finn Eilif Madsen er utdannet optiker og godkjent som helsepersonell i 1990. Han har spesialistgodkjenning for kontaktlinser fra 2002 og arbeidet i privat praksis fra 1984 til 2010. Han har arbeidet som optiker på UNN Harstad fra 2010, ved rehabiliteringsavdelingen og øyeavdelingen.


Judith Helene Fjeldberg
Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes

Judith Fjeldberg sin grunnutdanning er førskolelærer og spesialpedagog. Hun er videre utdannet som nevrosynspedagog og ortoptist, med en master i synspedagogikk og synsrehabilitering. Judith har siden 2009 jobbet som synspedagog, og senere også som ortoptist ved Kirkenes sykehus, primært på rehabiliteringsavdelingen og øyepoliklinikken. Hun driver mye med utadrettet undervisning og veiledning.

Inger-Lise Robertsen
Rådgiver HMS/Kvalitet, Sortland Kommune

Inger-Lise er utdannet sykepleier med Master i klinisk sykepleie. Hun har videreutdanning i “Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre cerebrale synsvansker”.
Inger-Lise har erfaring fra kommunal sektor og fra rehabiliteringsavdeling på Stokmarknes sykehus.


Ansvarlig for kurset
Regional kompetanseseksjon for somatisk rehabilitering, Rehabiliteringsavdeling, UNN HF er ansvarlig for dette kurset.

Teknisk utforming er gjort av seksjon Helsekompetanse ved Universitetssykehuset Nord-Norge.


Kontakt
Regional kompetanseseksjon for somatisk rehabilitering: Kompetansetrappa@unn.no

Ved faglige spørsmål: ta kontakt med kursutviklere pr. e-post.


Teknisk support
e-post

Takk til
Gunvor B. Wilhelmsen og Høgskolen i Bergen for filmen «Kan det være synet», og Timothy Root for tegnefilmer om synsforstyrrelser.

Litteratur:

Friske øyne – svekket syn av Gunvor B. Wilhelmsen og Vibeke Dons Wankel

«Å se er ikke alltid nok» Gunvor Birkeland Wilhelmsen. ISBN 82-7477-120-6 (denne er ikke å få kjøpt lengre)

«Sentralnervesystemet» Per Brodal. ISBN 978-82-15-00958-2

Statped- statlig pedagogisk tjeneste 

Syn og slagnett 

Kurset ble publisert 2020 og skal revideres 2024.

Kursprøve besvares elektronisk. For å få tilgang til kursprøve må du være pålogget slik at systemet gjenkjenner deg.
Når du har bestått kursprøve gis du tilgang til å skrive ut ditt kursbevis.

Til kursprøve >>>