Hopp til innholdet

Tegn å se etter

Punktene under er tegn pårørende og pleiepersonell kan se etter hvis de mistenker at pasienten har fått en form for synsforstyrrelser:

  • Hodestilling: Har personen en spesiell hodestilling i spesielle situasjoner eller hele tiden?
  • Støter i/overser: Støter personen ofte i dørkarmer/møbler eller andre gjenstander, overser ting på tallerken, matbordet eller i andre situasjoner?
  • Nedsatt oppmerksomhet: Har personen nedsatt oppmerksomhet til en bestemt side, eller generelt nedsatt oppmerksomhet i miljø med mye informasjon?
  • Leseproblemer: Uttrykker personen vansker med å lese, ønsker ikke personen å lese, hopper personen over ord/linjer ved lesing?
  • Mysing: Kniper personen øynene sammen når han/hun ser på TV eller skal se noe på avstand/nært?