Hopp til innholdet

Hjernelappenes øyesensoriske oppgaver

Den primære synsbark. Får visuelle signaler som bearbeides og sendes videre til andre aktuelle områder i hjernen.

Denne delen av hjernen analyserer bevegelse og retning. Her oppdages og registreres bevegelse i bildet.

Skader i dette området kan f.eks. gi:

  • Simultanagnosi: vansker med å sette sammen bilde til helhet – gjenkjenne ansikter og/eller gjenstander.
  • Neglekt: oppmerksomhetsvansker.
  • Vansker med å se bevegelse f.eks. bil i fart, det som bli helt i en kopp.

Temporallappen brukes for å kjenne igjen objekter, form og farge, samt bidrar til lagring i langtidsminnet. Hva er det vi ser? 

Hjerne

Sensorisk system

Visuelle signaler som lys, farge og bevegelse sendes hver for seg gjennom synsbanene før de når frem til synsbarken i oksipitallappen. På grunnlag av de sensoriske signalene hjernen mottar, oppfattes form, posisjon, kontrast, skygger, dybde, retning, farge og bevegelse. Samtidig sendes signalene til assosiative hjerneområder som regulerer oppmerksomhet, romoppfattelse, følgebevegelser og motoriske ferdigheter. Et hav av visuelle signaler settes sammen og integreres med andre signaler for å danne avanserte tredimensjonale forståelige bilder.