Hopp til innholdet

Synsfeltutfall

Synsfeltutfall kommer som følge av skade i synsbanene og i synsbarken. Synsfeltutfall kan føre til endring i kroppsholdning, hodestilling og gangmønster. 

Ulike typer synsfeltutfall

Bare ett øye rammes når skaden skjer før synsnervekrysningen  (Chiasma).

Når skaden skjer i synsnervekrysningen (Chiasma).

Skaden skjer i synsbanen bak synsnervekrysningen (Chiasma).

Oppstår når deler av synsbanen skades bak synsnervekrysningen (Chiasma).

Illustrasjon

Synsfeltutfall kan være absolutte (helt tett, ingen visuelle signaler oppfattes) eller relative (kan registrere kraftig/sterkt lys, bevegelse, kontrast).

Synsinntrykk som kommer inn fra høyre treffer netthinnen på venstre side i øyet og går til venstre hjernehalvdel, og motsatt. Synsnerven fra begge øyne møtes i synsnervekrysningen. Nervefibrene fra de delene av netthinnen som ligger nærmest nesen (nasale), krysses slik at all synsinformasjon til venstre for oss samles i høyre hjernehalvdel etter krysningen, mens det vi ser til høyre for oss ledes til venstre hjernehalvdel.

Visuell informasjon i det området som har synsfeltutfall forsvinner. Synsfeltutfall sees ikke som et svart område, som illustrert over, men hjernen kompenserer og smelter/trekker sammen bildet til en helhet. Dette kan bidra til at pasienten ikke alltid er oppmerksom på sitt synsfeltutfall, og kan oppleve synet sitt som normalt. Noen pasienter kan oppleve at det oppstår urealistiske bilder i området der synsfeltutfallet er. Dette kan oppleves som hallusinasjoner.