Hopp til innholdet

Konsekvenser

Synsvansker kan føre til:

 • tap av selvstendighet
 • tap av mobilitet – økt risiko for fall
 • sorgreaksjon
 • ensomhet
 • depresjon
 • redusert fysisk funksjon
 • mer avhengighet av andre sanser
 • redusert sosial deltagelse og aktivitet
 • tap av førerkort

Øyemotoriske vansker kan føre til:

 • skjev hodestilling
 • spesielle blikkretninger
 • stadige hodedreininger
 • hodepine
 • stiv nakke
 • liten motivasjon for nærarbeid
 • sliten og søvnig etter nærarbeid

Synsforstyrrelser etter hjerneslag kan:

 • tolkes som kognitiv svikt blant annet fordi man ikke får med seg all visuell informasjon, og en kan feiltolke synsinntrykk.
 • tolkes som kommunikasjonsvansker da samspill, kroppspråk og blikkontakt blir utfordrende.
 • tolkes som motoriske vansker på grunn av mulige vansker med å gå rett, gå i trapper, styre hendene, ta etter ting og så videre. 
 • virke negativt inn på både kroppsholdning, kommunikasjon, orientering, selvfølelse og selvstendighet.
 • føre til psykiske vansker og isolasjon.