Hopp til innholdet

Forutsetninger for å se


Synet er en komplisert prosess der mange deler av hjernen inngår.

  • Øynene må fungere som ”fotografiapparat” (øyet).
  • Øynene må beveges på en hensiktsmessig måte (nervesystemet).
  • Informasjon fra øynene må nå fram til synssenteret i hjernen (nervesystemet).
  • Hjernen må bearbeide informasjonen som kommer fra øynene.

Øynene kan sammenlignes med et fotografiapparat. Lyssstrålen går gjennom linesen i øyet som i fotografiapparatet. Deretter treffer lysstrålene netthinnen (retina) som er øyets film, men vi oppfatter ikke bildet enda. For oss oppstår bildet først når informasjonen har nådd synsbarken som ligger i oksipitallappen helt bakerst i hjernen. Før informasjonen når dit har den blitt behandlet på flere ulike steder i synsbanene.

Illustrasjon

Synsbarken består av flere områder som er spesialisert for bearbeidelse av bare et visst aspekt av synsinformasjonen. Først når informasjonen fra øyet har nådd synsbarken oppfatter vi det vi ser som et bilde.