Hopp til innholdet

Hjernelappenes øyemotoriske oppgaver

Frontalt blikksenter bidrar til sakkader,  følgebevegelser og frivillige øyebevegelser.

Medvirker til øyebevegelser og lokalisering av visuell oppmerksomhet.

Visuelle signaler som når hit gir posisjonsdata for sakkaders retning.

Hjelper all muskulatur i hele kroppen med å arbeide jevnt og presist. Oppstår skade i lillehjernen blir øyebevegelsene ustø og upresise, og vil ofte føre til redusert skarpsyn.

Hjerne

Motoriske kvaliteter/Øyebevegelsene​

Øyebevegelsene styres av et komplekst nevrologisk nettverk med mange involverte områder.

De ulike lokaliseringene har ansvar for ulike kvaliteter i det øyemotoriske systemet. Øyebevegelsene er de raskeste og mest presise bevegelsene vi har i kroppen. Øyebevegelsene er en del av balansesystemet. Korreksjon med øyebevegelensen er med på å opprettholde balansen.